Ngày 6 tháng 8 năm 2019, UBND thành phố ban hành Công văn số 1855 /UBND-VHTT về việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 18.088
Online: 59