UBND Thành phố Hà Tĩnh vừa tổ chức tập huấn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021 cho đội ngũ BCĐ và các tổ lấy ý kiến cử tri của xã Thạch Môn.

         Về dự buổi tập huấn có Đ/c Tống Thị Quỳnh Hoa, Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Thành phố, Trưởng đoàn công tác phụ trách địa bàn xã Thạch Môn; Đ/c Phạm Hùng Cường, Thành ủy viên, PCT UBND Thành phố; Và các đ/c trong tổ công tác phụ trách địa bàn.

            

          Hơn 70 đại biểu từ BCĐ của xã và các tổ của thôn đã được truyền đạt nội dung, thời gian, hình thức lấy ý kiến cử tri; quy trình cách sắp xếp sáp nhập các đơn vị hành chính; các bước tổ chức lấy ý kiến cử tri, phạm vi lấy ý kiến cư tri, danh sách cử tri, hình thức tổ chức lấy ý kiến cử tri.

         Việc lấy ý kiến cử tri được tổ chức theo từng thôn. Hình thức là phát phiếu lấy ý kiến cử tri theo hộ gia đình. Thời gian lấy ý kiến cử tri bắt đầu từ 7 giờ đến 17 giờ 30 phút, ngày 25/7/2019.

Trong giai đoạn 2019 – 2021, thành phố Hà Tĩnh có 2 xã thuộc diện được thực hiện việc sáp nhập. Ngoài công tác tập huấn các xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân trên địa bàn hiểu rõ sự cần thiết phải sắp xếp lại các đơn vị hành chính, từ đó tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong quần chúng và nhân dân địa phương./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Môn
     Liên kết website
    Thống kê: 18.103
    Online: 20