QUYẾT ĐỊNH V/v phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng xen dắm dân cư vùng Hà Lê xóm Thanh Tiến, xã Thạch Môn.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 22.232
Online: 4