Thực hiện Văn bản số 1717-CV/TU ngày 16/8/2019 của Thường trực Tỉnh ủy về triển khai chính sách thu hút, tuyển dụng công chức năm 2019; xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1404/SNV-CCVC ngày 04/10/2019 (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Văn bản số 2322 CV/BTCTU ngày 04/10/2019).

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 22.242
Online: 9