Thực hiện công văn số 1916/ UBND-KT ngày 13 tháng 8 năm 2019 của UBND thành phố về việc kiểm tra, xử lý vi phạm về đê điều.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 22.217
Online: 10