HĐND xã - Ngày 11/7/2018, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết của HĐND xã về việc bãi bỏ, bổ sung, cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất năm 2018, mời các bạn xem và đọc tại đây

HĐND xã - Ngày 11/7/2018, Hội đồng nhân dân xã đã ban hành Nghị quyết của HĐND xã về việc bãi bỏ, bổ sung, cơ chế hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất năm 2018, mời các bạn xem và đọc tại đây.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Môn
     Liên kết website
    Thống kê: 18.058
    Online: 52