Công văn về việc thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với UBND cấp xã, mời các bạn đọc và xem tại đây

Công văn về việc thực hiện giao tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với UBND cấp xã, mời các bạn đọc và xem tại đây(Tài liệu đính kèm.)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Môn
     Liên kết website
    Thống kê: 22.213
    Online: 6