UBND thành phố - Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND thành phố có Công văn về việc giải ngân nguồn vốn thực hiện các công trình thuộc chương trình mục tiêu xây dựng giao thông, kênh mương, hội quán và các dự án, công trình XDCB phê duyệt sau ngày 31/10/2017

UBND thành phố - Ngày 22 tháng 10 năm 2018, UBND thành phố có Công văn về việc giải ngân nguồn vốn thực hiện các công trình thuộc chương trình mục tiêu xây dựng giao thông, kênh mương, hội quán và các dự án, công trình XDCB phê duyệt sau ngày 31/10/2017, mời các bạn đọc và xem tại đây(Tài liệu đính kèm.)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Môn
     Liên kết website
    Thống kê: 22.254
    Online: 9