TPHT - Ngày 27/12/2016, HĐND thành phố Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về một số cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Ban Biên tập Cổng TTĐT xin đăng tải toàn văn nội dung Nghị quyết. Mời bạn đọc nghiên cứu nội dung tại file đính kèm:

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Môn
     Liên kết website
    Thống kê: 22.209
    Online: 2