Nghị quyết số 26/2016/NĐ-HĐND về Quy định về mức thu, miễn, giam, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

(Tài liệu đính kèm.)


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Môn
     Liên kết website
    Thống kê: 22.221
    Online: 13