1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân xã Thạch Môn

      Địa chỉ         : Đường Đồng Môn, xã  Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 02393.883.191

      Fax              : 02393.883.191

      E-mail          : xathachmon@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Tuấn Anh

Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

2 Nguyễn Văn Đông Đảng uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND xã

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Quốc Thế Đảng ủy viên, CHT Quân sự xã

 

4.  Các nghành chuyên môn:

STT

Họ và tên

Nghành chuyên môn

1

Nguyễn Thị Lam

Văn phòng HĐND - UBND

2

Võ Thị Trường

Kế toán trưởng

3

Nguyễn Sơn Tùng

Văn hóa - thông tin

4

Nguyễn Thị Chín

Lao động thương binh và xã hội

5

Trần Hữu Khoa

Tư pháp - hộ tịch

6

Phan Thị Như Ngọc

Địa chính nông nghiệp

7

Lê Thị Đào

Địa chính xây dựng

8

Lê Đăng Tiến

Trưởng Công an xã

9

Phạm Quốc Thế Chỉ huy trưởng Quân sự
Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 20.741
Online: 14