Vị trí địa lý, diện tích tự nhiên

Xã Thạch Môn năm ở vị trí 18,2 vĩ độ bắc; 106,2 kinh độ đông; nằm về phía đông bắc Thành Phố Hà Tĩnh.

Phía Bắc giáp xã Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà.
Phía Đông giáp xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà.
Phía Nam giáp xã Thạch Đồng, phường Thạch Quý;
phía Tây giáp xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh.
Diện tích tự nhiên là 552,89 ha, trong đó đât nông nghiệp 321,94 ha, đất phi nông nghiệp 144,66 ha, đất mặt nước, ao hồ 52,16 ha.

Dân cư

Dân số có đến năm 2019 là 903 hộ; 3.135 nhân khẩu.

Địa hình tương đối bằng phẳng bao bọc bởi tuyến đê ngăn mặn Đồng Môn. Đất đai nhiểm mặn chua phèn, phân rỏ thành hai vùng canh tác, gồm vùng trồng lúa và vùng trồng màu. Phân bố dân cư tập trung, được chia thành 4 xóm (Thượng, Trung, Nghem, Hạ) nay là (Thanh Tiến, Trung Tiến, Quyết Tiến, Tiền Tiến). Xã có các giòng họ (Trần, Nguyễn, Trương, Lê, Đặng, Phạm, Đậu.... ) Từ xa xưa có nghề dệt vải nổi tiếng, về sau có nghề dệt thảm đay và nay chủ yếu là sản xuất nông nghiệp

Hành chính

Phân bố dân cư thành 4 thôn: Thanh Tiến, Trung Tiến, Quyết Tiến và Tiền Tiến.

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 18.023
Online: 17