1. Thông tin chung

Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân xã Thạch Môn

Địa chỉ          : Đường Đồng Môn, xã Thạch Môn, thành phố Hà Tĩnh 

2. Thường trực HĐND xã: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1


Trương Khánh Thanh

Uỷ viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

2

Phạm Phú Quốc

Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch HĐND xã

    3. Các ban của HĐND xã

    Ban Kinh tế - xã hội

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Trần Văn Đảm

Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội nông dân xã – Trưởng ban

2

Trần Thị Hà 

Đảng uỷ viên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Phó ban

3

Trần Thị Cúc

Đảng uỷ viên, Bí thư đoàn xã - Thành viên

4

Trương Khánh Lý

Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ thôn Thanh Tiến - Thành viên

    5

 

Nguyễn Văn Đức Thành viên

Ban Pháp chế

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Phạm Phú Quốc

Đảng ủy viên, PCT HĐND xã - Trưởng ban

2

Phạm Quốc Thế

Đảng uỷ viên, CHT Quân sự xã - Phó ban

3

Trần Hữu Khoa

Cán bộ Tư pháp - Thành viên

4

Nguyễn Hoa Phượng

Đảng ủy viên, CT UBMTTQ xã - Thành viên

5

Nguyễn Văn Hiền

Bí thư chi bộ thôn Quyết Tiến - Thành viên

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 20.946
Online: 2