Tài khoản phần mềm quản lý hồ sơ công việc và chỉ đạo điều hành của UBND thành phố

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ hộp thư

1

Trần Hồng Cẩm

Bí thư Đảng ủy

camth.xthachmon@hatinh.gov.vn

2

Trương Khánh Thanh

PBT Đảng ủy

thanhtk.xthachmon@hatinh.gov.vn

3

Phạm Phú Quốc

PCT HĐND

quocpp.xthachmon@hatinh.gov.vn

4

Nguyễn Tuấn Anh

CT UBND

anhnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Đông

PCT UBND

dongnv.xthachmon@hatinh.gov.vn

6

Nguyễn Hoa Phượng

Chủ tịch UBMTTQ

phuongnh.xthachmon@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Trọng Hoàng

Xã đội trưởng thepq.xthachmon@hatinh.gov.vn

8

Võ Thị Trường

Kế toán – Ngân sách

truongvt.xthachmon@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Thị Lam

Văn phòng - TK

lamnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

10

Trần Thị Hiền

VP Đảng ủy hientt.xthachmon@hatinh.gov.vn

11

Phan Thị Như Ngọc

Địa chính - MT

ngocpt.xthachmon@hatinh.gov.vn

12

Lê Thị Đào

Xây dựng - XD

daolt.xthachmon@hatinh.gov.vn

13

Nguyễn Sơn Tùng

Văn hóa xã hội

tungns.xthachmon@hatinh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Chín

Chính sách xã hội

chinnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

15

Trần Quốc Bảo

Phó bí thư Đoàn TN baotq.xthachmon@hatinh.gov.vn

16

Nguyễn Thị Thanh

Văn thư – Tạp vụ thanhnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

17

Trần Hữu Khoa

Tư pháp - Hộ tịch

khoath.xthachmon@hatinh.gov.vn

18

Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch Hội CCB

ducnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

19

Trần Đình Đàn

PCT Hội CCB

dantd.xthachmon@hatinh.gov.vn

20

Trần Văn Đảm

CT Hội Nông dân

damtv.xthachmon@hatinh.gov.vn

21

Nguyễn Thị Thanh

PCT Hội Nông dân

thanhnt.xthachmon@hatinh.gov.vn

22

Trần Thị Hà

Chủ tịch Hội Phụ nữ

hatt.xthachmon@hatinh.gov.vn

23

Trương Thị Thanh Trang

PCT Hội LHPN

trangttt.xthachmon@hatinh.gov.vn

24

Trần Thị Cúc

Bí thư Đoàn TN

cuctt.xthachmon@hatinh.gov.vn

25

Nguyễn Văn Linh

Xã đội phó

linhnv.xthachmon@hatinh.gov.vn

26

Trương Thị Thanh Trang

Dân số - KHHGĐ

trangttt.xthachmon@hatinh.gov.vn

 

Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 20.761
Online: 8