ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Thị Hoa Phượng

Chủ tịch UBMTTQ

02

Trần Xuân Dũng

Phó chủ tịch UBMTTQ

 

HỘI NÔNG DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Văn Đảm

Chủ tịch

02

Nguyễn Thị Thanh

Phó chủ tịch

 

HỘI PHỤ NỮ

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Thị Hà

Chủ tịch

02

Trương Thị Thanh Trang

Phó chủ tịch

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch

02

Trần Đình Đàn

Phó chủ tịch

 

ĐOÀN THANH NIÊN

TT

Họ và tên

Chức vụ

01

Trần Thị Cúc

Bí thư Đoàn Thanh niên

02

Trần Quốc Bảo

Phó bí thư Đoàn Thanh niên

 

 

 
Văn bản mới ban hành
Bản đồ xã Thạch Môn
 Liên kết website
Thống kê: 20.774
Online: 7